PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

Domek Laboranta

Dawni laboranci suszyli zebrane zioła na przewiewnych poddaszach, a susz - by zabepieczyć go przed niechcianym pożarem - przechowywali w wolnostojących, niewielkich, kamiennych budynkach. Przy ich domu znajdował się także ogródek, w którym uprawiali rozmaite zioła, stanowiący rodzaj podręcznej apteki. 

Na terenie Centrum Informacyjnego KPN, by jak najlepiej opowiedzieć o karkonoskich laborantach, mamy zarówno ogród jak i Domek Laboranta, w którym znajduje się bardzo ciekawa ekspozycja. Prezentuje ona m.in. bogato zdobione pudełka laboranckie, w których przechowywano zebrane rośliny czy szklane butelki i fiolki, w których trzymano uzdrawiające mikstury. Zarówno pudełka i butelki są kopiami oryginałów pochodzących ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Zostały wszakże wykonane z zastosowaniem dawnych technik rzemieślniczych, tak więc odstają od swych pierwowzorów jedynie wiekiem. W Domku Laboranta zobaczyć można również laboranckie koncesje, portret ostatniego laboranta z Karpacza - Ernsta A. Zölfela, obraz jego domu, które także pochodzą ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Ekspozycję wzbogacają plansze z malowanymi miniaturami lecznicych roślin występujących w Karkonoszach oraz opisem właściwości owych zielonych skarbów Gór Olbrzymich.  

 

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012