PL-CZ PROJEKT

Wybierz język strony:

Rewitalizacja Ogrodu Klasztornego we Vrchlabí

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.krnap.cz/rozvoj-turisticke-infrastruktury/

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN” nr CZ.3.22/2.2.00/09.01545 jest współfinansowany
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Copyright Karkonoski Park Narodowy 2012